All for Joomla All for Webmasters

Grindinio įrengimas

on . Hits: 3141

1. SVARBIAUSIA INFORMACIJA IR PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 1. Eismo zonos (kelio) konstrukcija skirstoma į:
  1. dangos konstrukciją – pagrindo sluoksnį(-ius) ir dangą;
  2. žemės sankasą – grunto statinį, atliekantį dangos konstrukcijos pagrindo (pamato) funkcijas ir įrengiamą iš atvežto ir supilto grunto (toliau – supiltas gruntas) ir/arba iš neišjudinto natūralaus grunto (toliau – natūralus gruntas).

Sluoksnių padėtys, ribos, pavadinimai nurodyti 1 paveiksle.

1 pav. Eismo zonos (kelio) konstrukcijos pavyzdinė struktūra

 1. Trinkelių danga – viršutinė dangos konstrukcijos dalis, sudaryta iš trinkelių, pasluoksnio ir siūlių užpilo.
 2. Plokščių danga – viršutinė dangos konstrukcijos dalis, sudaryta iš plokščių, pasluoksnio ir siūlių užpilo.
 3. Trinkelės pagal techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 skirstomos į:
  1. betonines trinkeles (žr. VII skyriaus II skirsnį);
  2. keramines trinkeles (žr. VII skyriaus IV skirsnį);
  3. gamtinio akmens trinkeles (žr. VII skyriaus VI skirsnį).
 4. Sujungiamos trinkelės – tai trinkelės, kurių forma leidžia jas jungti tarpusavyje ir kurios, veikiant eismo apkrovoms ir kitoms jėgoms, neatsiskiria viena nuo kitos.
 5. Plokštės pagal techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 skirstomos į:
  1. betonines plokštes (žr. VII skyriaus III skirsnį);
  2. keramines plokštes (žr. VII skyriaus V skirsnį);
  3. gamtinio akmens plokštes (žr. VII skyriaus VII skirsnį).

Pastaba. Gaminiai priskiriami plokštėms, kai stačiakampio arba kvadrato formos gaminio visuminio (bendrojo) ilgio ir storio santykis yra didesnis negu 4. Jei gaminys kitokios formos, visuminiu (bendruoju) ilgiu laikomas mažiausio stačiakampio, apimančio gaminį, ilgis.

 1. Posluoksnis – dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu.
 2. Pasluoksnis – trinkelių ar plokščių dangos apatinė dalis.
 3. Pasluoksnio medžiaga – nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir skirtas įrengti trinkelių arba plokščių dangos apatinę dalį. Taip pat gali būti įvardijama pasluoksniu.
 4. Siūlės – tarpai tarp trinkelių arba plokščių, arba prie bordiūrų ir prie eismo zonose esančių įrenginių.
 5. Siūlių užpilo medžiaga – nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys atitinkantis techninių reikalavimų aprašą TRA TRINKELĖS 14 ir skirtas užpilti tarpus (siūles) tarp trinkelių arba plokščių, arba prie bordiūrų ir prie eismo zonose esančių įrenginių.
 6. Klojimo šablonas – geometrinis modelis, pagal kurį klojamos arba dedamos trinkelės arba plokštės.

2. PAGRINDO SLUOKSNIO PARINKIMAS